Verksamhetsområden

VERKSAMHETSOMRÅDEN

På Advokatfirman Otto arbetar vi inom flera olika rättsområden.  På denna sida kan ni hitta information om dessa samt en  kort förklaring av vad respektive rättsområde omfattar.

Arbetsrätt: t.ex. anställningsförhållanden, anställningsavtal,  uppsägning, ledande befattningshavare, frågor som ej är LAS-reglerade


Arvsrätt: t.ex. arv, testamente och gåva


Byggrätt: t.ex. entreprenadrätt, hantverksuppdrag eller tjänster, renovering av- och tillbyggnadsuppdrag


Brottmål: t.ex. försvararuppdrag i vanliga mål, ekobrott, miljöbrott, data


Boutredning: t.ex. bouppteckning, bodelning, arvskifte


Fastighetsrätt: t.ex.  fastighetsbildning, plan- och byggrätt, samäganderätt, fel och brist i fastigheter 


Internationell rätt: främst tysk rätt


Skadeståndrätt: i avtalsförhållanden och utan avtalsförhållanden


Skatterätt: t.ex. skattefrågor för företagare, omprövningar av taxeringsbeslut, skattetvister